#Staffing

Els documents legals que t’afecten com a treballador

El treball per compte d’altri està regulat per una sèrie de lleis i acords legals que has de conèixer. En ells s’estipulen qüestions que afecten el dia a dia d’un treballador individual com les hores extra o dies de vacances, però també drets i obligacions que afecten a tots els treballadors de l’empresa com el dret a la lliure sindicació o a la vaga. 
 
Les associacions que s’encarreguen de defensar els interessos dels treballadors enfront de les empreses i a l’Estat són els sindicats. Ells es preocupen de negociar les condicions de treball per a assegurar que es respecten els seus drets.

Què és i com t’influeix l’Estatut dels Treballadors?

El principal document legal que has de conèixer és l’Estatut dels Treballadors. El text original es va aprovar en el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i regula els drets i obligacions dels treballadors a Espanya, sigui com sigui el seu sector o activitat. És un marc global pel qual tracta qüestions generals.

L’Estatut dels Treballadors no afecta a treballadors per compte propi ni a funcionaris públics.

L’Estatut dels Treballadors determina la relació entre empresa i empleat pels quals tots els contractes queden sotmesos a aquest document. Per això t’interessa conèixer-ho millor, perquè els seus articles poden afectar-te positivament encara que no figurin com a clàusula del teu contracte.

La Llei de l’Estatut dels Treballadors està composta per 92 articles i 34 disposicions que donen resposta a qüestions bàsiques com:

  • Quina és l’edat mínima per a treballar?
  • Com es gestiona la formalització del contracte i quina és la seva validesa legal?
  • Quines característiques té el treball a distància o els contractes formatius?
  • Quines obligacions té l’empresari en matèria de seguretat laboral?
  • Com s’adapta la jornada laboral a la formació professional en el treball?
  • Quants minuts de descans et corresponen durant les teves hores de treball i quantes hores extra pots fer a l’any?
  • A quins permisos justificats pots acollir-te i en quins supòsits pots prendre’t una excedència?
  • Com et protegeix la llei davant un canvi de titularitat de l’empresa que et va contractar?
  • Quines diferències hi ha entre els diversos tipus d’acomiadament?
  • Quines són les competències dels delegats de personal i dels comitès d’empresa en la representació dels treballadors?

Aquestes són sols algunes de les solucions que trobaràs en el document.


Pots consultar l’Estatut dels Treballadors en la web del BOE.

Què són i per què t’interessen els convenis col·lectius?

L’Estatut dels Treballadors dedica el seu Títol III a la negociació i convenis col·lectius i els defineix com l’eina amb la qual “els treballadors i empresaris regulen les condicions de treball i de productivitat“. En la seva negociació intervenen sindicats i patronals i es renova automàticament si no es pacta un nou.

L’Estatut dels Treballadors segueix el principi de jerarquia segons el qual una norma de rang inferior no ha de contradir a una superior. Aplicat al Dret laboral, l’ordre és: Estatut dels Treballadors, conveni col·lectiu i contracte. També determina que, en cas de conflicte, prevaldrà la norma més favorable per al treballador.

Hi ha diversos tipus de conveni: els que tenen a veure amb l’àrea geogràfica (de nacional a local) i aquells vinculats a una determinada activitat (d’àmbit inferior o superior a l’empresa). Així, mentre que l’Estatut dels Treballadors s’encarrega de legislar aspectes generals, els convenis regulen els detalls de la relació amb la teva empresa, com el salari segons les categories professionals.

A més, cada sector d’activitat regula en el seu propi conveni col·lectiu les peculiaritats de la seva professió com pot ser la roba de treball o els plusos que reben en la nòmina.

Pots intentar trobar el teu conveni col·lectiu en la web del Ministeri de Treball.

Comparte este artículo:

Subscriu-te a la nostra Newsletter