Política de Privacitat

Identitat: EMPATIF HEALTH & SAFETY, SL (B63582738), EMPATIF STAFFING ETT, SL (B 64238728), EMPATIF LEARNING, SL (B62002282), EMPATIF RECRUITING, SL (B63208144). 
Dir. postal: Ctra. de Cardona 56-60 bx.2, 08242 Manresa
Telèfon: 93 878 66 35
Correu electrònic: info@empatif.com

Informació i consentiment 

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.empatif.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per EMPATIF HEALTH & SAFETY, SL, EMPATIF STAFFING ETT, SL, EMPATIF RECRUITING, SL i EMPATIF LEARNING, SL. 

Obligació de facilitar les dades 

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web són, amb caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que es podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web. 

Amb quina finalitat tractarà Empatif les dades personals de l’usuari i durant quant temps? 

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per Empatif de la següent manera: 

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través dels formularis de “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revogui el seu consentiment.
 • Enviar periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin ser del seu interès, si l’Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent o, en el seu cas, no s’oposi o revogui el seu consentiment.
 • Mantenir informat a l’Usuari sobre les novetats de Empatif als seus perfils a les xarxes socials si l’Usuari es fa seguidor d’algun dels perfils de les Xarxes de Empatif. L’Usuari que no desitgi continuar rebent comunicacions comercials sobre Empatif a les xarxes socials ha de deixar de seguir els seus perfils. 

Quines dades de l’usuari tractarà Empatif? 

Empatif tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: 

 • Dades identificatives: nom i cognoms. 
 • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon. 

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari? 

El tractament de les dades de l’Usuari per part d’Empatif es basa en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la legalitat dels tractaments realitzats amb anterioritat. 

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, pel que l’Usuari podrà revocar-ne només un sense afectar els altres. 

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari? 

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a les empreses que formen el grup Empatif i que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractades per aquestes per remetre comunicacions comercials a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin ser del seu interès, si autoritza marcant la casella habilitada a l’efecte en els formularis de la pàgina web. 

Les dades no seran cedides a tercers externs a Empatif, llevat que hi hagi una obligació legal. 

Responsabilitat de l’usuari 

L’usuari:

Garanteix que les dades que facilita a Empatif són verídiques, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. 

Serà responsable de la informació falsa o inexacta que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això pugui causar a Empatif o a tercers. 

Comunicacions comercials i promocionals 

Una de les finalitats per a les quals Empatif tracta les dades personals proporcionades pels Usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es faci alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida únicament i exclusivament als Usuaris que hagin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció d’aquestes. En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Empatif, pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça: rgpd@empatif.com

Exercici de Drets 

L’Usuari pot enviar un escrit a Empatif amb la Referència “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic rgpd@empatif.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a: 

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si Empatif està tractant dades personals que afecten a l’Usuari o no. Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pel que van ser recollides.
 • Obtenir d’Empatif la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), a través de l’adreça següent: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, quan l’interessat consideri que Empatif ha vulnerat els drets que li reconeix la normativa aplicable en protecció de dades. 

Mesures de Seguretat 

Empatif tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, d’acord amb el previst en la normativa aplicable, adoptant les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. 

Subscriu-te a la nostra Newsletter