Medical

Proves d’esforç

Proves d’esforç 

La prova d’esforç, també coneguda com ergometria, és una eina de diagnòstic de l’estat de salut que serveix per prevenir lesions i descartar factors de risc i malalties latents que contraindiquin la pràctica esportiva. 

Prova d’esforç indirecta 

INCLOU: 

  • Avaluació de la història clínica i esportiva.  
  • Exploració física cardiopulmonar i de l’aparell locomotor.  
  • Electrocardiograma en repòs i durant l’esforç.  
  • Ergometria indirecta: prova d’esforç en cinta contínua.
  • Informe mèdic.  
  • Certificat mèdic per a proves específiques o per a la pràctica d’esports federats, si el pacient ho sol·licita.  
  • La prova d’esforç indirecta es realitza com a part de la revisió mèdica esportiva de nivell 2, dissenyada per a tot tipus d’esportistes. 

  • En què consisteix la prova d’esforç?

L’ergometria indirecta consisteix en la monitorització de les constants cardiopulmonars mentre l’esportista realitza exercici sobre una cinta contínua. 

Es col·loquen uns electrods adhesius al tòrax de l’esportista que estan connectats a un monitor d’ECG per seguir l’activitat cardíaca, en temps real durant la prova d’esforç. 

La prova s’inicia en repòs i segueix amb activitat física, primer amb una velocitat suau, que s’incrementa fins arribar al nivell màxim d’esforç. 

Quan dura una prova d’esforç? 

La durada total de la visita és d’uns 60 minuts. La prova d’esforç no té una durada preestablerta, ja que ens adaptem a cada esportista i les seves capacitats.  


Com has d’anar a la consulta?  

Porta roba còmoda, amb la qual normalment facis exercici, així com sabatilles esportives. Les nostres instal·lacions disposen de vestidor i dutxa. 

Requereix preparació prèvia o cures posteriors?

És convenient acudir a la prova d’esforç passades 1.30h-2h des de l’últim àpat i no just després d’un entrenament o prova. 

Per a qui està indicada i quan fer-se una prova d’esforç? 

La prova d’esforç està indicada per a esportistes de qualsevol nivell, així com per a persones que no realitzen esport habitualment però que poden estar en risc de patir un esdeveniment cardíac. 

En cas d’esportistes, està especialment indicada a l’inici de la temporada, abans de participar en una competició i per planificar els entrenaments. 

És convenient que les persones que s’inicien en la pràctica d’un esport es realitzin una prova d’esforç. 

Subscriu-te a la nostra Newsletter